Vizualizácia algoritmu na redukciu počtu pások z k na 2 pre čas

Interaktívny simulátor práce 2 páskového Turingovho stroja simulujúceho k páskový Turingov stroj podľa algoritmu na redukciu počtu pások na 2 pre čas, vhodný pre študentov predmetu FOJA1.


Filip Janitor 2015/2016 Repozitár projektu